Tag
Exit Switch HIP C100 Key card Keycard Keycard HIP KeyCard Soca KeyCard Soyal Magnetic Lock proximity card Proximitycard Soyal AR-312CM Soyal AR-701CM Soyal AR-721HV3 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า กลอนไฟฟ้าแบบ Drop Bolt ขายบัตรคีย์การ์ด คีย์การ์ด คีย์การ์ด Soca คีย์การ์ดพวงกุญแจ คีย์การ์ด ราคาถูก คีย์การ์ดราคาถูก ชุดประตูคีย์การ์ด บัตร proximitycard บัตร Proximity card บัตรคียคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด ราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาุึถูก บัตรทาบคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด พวงกุญแจคีย์การ์ด พวงกุญแจจคีย์การ์ด ระบบคีย์การ์ด ระบบประตูคีย์การ์ด รีโมท สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู สวิทช์กดออก เครื่องคีย์การ์ด เครื่องทาบบัตร เครื่องทาบบัตร HIP เครื่องทาบบัตร Pegasus เครื่องทาบบัตร Soyal เครื่องทาบบัตร ZKTECO เครื่องทาบบัตรราคาถูก เคื่องคีย์การ์ด

 

อีกคุณสมบัติหนึ่งของเครื่องบันทึกเวลานั้นก็คือการใช้งานเป็นเครื่องควบคุมประตู โดยการต่อพ่วงกับชุดกลอนประตูก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้ สำหรับบุคคลภายนอกจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อบุคคลภายในต้องเป็นคนเปิดให้เท่านั้น ซึ่งจะช่วยทำให้สถานที่แห่งนั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

            การใช้งานและการติดตั้ง ส่วนใหญ่ตัวแทนจำหน่ายเกือบทุกที่จะมีบริการติดตั้งให้ฟรี เพื่อบริการให้กับลูกค้าอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการบริการหลังการขาย เพราะเนื่องผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งและซ่อมบำรุงดังนั้นจึงควรเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และมีบริการหลังการขายเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

            สถานที่ที่เหมาะจะใช้เครื่องควบคุมประตูได้แก่ หอพัก สำนักงาน โรงแรม ห้องสมุด เพราะเป็นสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัย และต้องการการควบคนนอกไม่ให้เข้าออกได้นั่นเอง ส่วนราคานั้นไม่แพงอย่างที่คิด เพราะเครื่องบันทึกเวลาส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถในการใช้งานเป็นเครื่องควบคุมประตูได้ทั้งสิ้น เพียงแค่คุณแจ้งกับพนักงานขายว่าต้องการเอาไปใช้ทำอะไรเท่านั้นเอง