Tag
Exit Switch HIP C100 Key card Keycard Keycard HIP KeyCard Soca KeyCard Soyal Magnetic Lock proximity card Proximitycard Soyal AR-312CM Soyal AR-701CM Soyal AR-721HV3 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า กลอนไฟฟ้าแบบ Drop Bolt ขายบัตรคีย์การ์ด คีย์การ์ด คีย์การ์ด Soca คีย์การ์ดพวงกุญแจ คีย์การ์ด ราคาถูก คีย์การ์ดราคาถูก ชุดประตูคีย์การ์ด บัตร proximitycard บัตร Proximity card บัตรคียคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด ราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาุึถูก บัตรทาบคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด พวงกุญแจคีย์การ์ด พวงกุญแจจคีย์การ์ด ระบบคีย์การ์ด ระบบประตูคีย์การ์ด รีโมท สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู สวิทช์กดออก เครื่องคีย์การ์ด เครื่องทาบบัตร เครื่องทาบบัตร HIP เครื่องทาบบัตร Pegasus เครื่องทาบบัตร Soyal เครื่องทาบบัตร ZKTECO เครื่องทาบบัตรราคาถูก เคื่องคีย์การ์ด
ชุดประตูคีย์การ์ด Soyal AR-721HV3

ชุดประตูคีย์การ์ด Soyal AR-721HV3

ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า-ออก แบบอัตโนมัติ โดยใช้บัตรคีย์การ์ดเป็น อุปกรณ์สำหรับเข้าผ่านโดยที่เครื่องควบคุม จะประกอบด้วย 2 ส่วน หลักคือ ส่วนควบคุมการทำงาน และส่วนของ หัวอ่านบัตร โดยเครื่องควบคุมจะอ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้องก็ จะส่งคำสั่งให้ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตัวล็อค ให้คลายหรือปลดล็อค และเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นตัวดักจับกันงัด ตัวดักจับควันไฟ ดักจับความร้อน ดักจับการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำงานต่อไปและหากข้อมูลบัตร ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้บัตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า-ผ่าน มี 2 ชนิด คือ บัตร แถบแม่เหล็ก และ บัตรแบบ Proximity Card

ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตรคีย์การ์ด
         หัวอ่านบัตร หรือ Reader เป็นส่วนอ่านและรับข้อมูลจากบัตร และส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุม ส่วนควบคุมซึ่งมี ลักษณะเป็นกล่องควบคุม เป็นตัวทำงานตามคำสั่ง โดยจะตรวจเช็คข้อมูลบัตรที่รับมาจากส่วน หัวอ่านบัตรหากข้อมูลถูกต้องตรงกับที่โปรแกรมไว้ ส่วนควบคุมนี้ ก็จะสั่งให้ อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเชื่อมให้ทำงานตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

            ประตูคีย์การ์ดนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคอนโด หอพัก หรือตามโรงแรมต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆด้วย