Tag
Exit Switch HIP C100 Key card Keycard Keycard HIP KeyCard Soca KeyCard Soyal Magnetic Lock proximity card Proximitycard Soyal AR-312CM Soyal AR-701CM Soyal AR-721HV3 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า กลอนไฟฟ้าแบบ Drop Bolt ขายบัตรคีย์การ์ด คีย์การ์ด คีย์การ์ด Soca คีย์การ์ดพวงกุญแจ คีย์การ์ด ราคาถูก คีย์การ์ดราคาถูก ชุดประตูคีย์การ์ด บัตร proximitycard บัตร Proximity card บัตรคียคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ด ราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาถูก บัตรคีย์การ์ดราคาุึถูก บัตรทาบคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด พวงกุญแจคีย์การ์ด พวงกุญแจจคีย์การ์ด ระบบคีย์การ์ด ระบบประตูคีย์การ์ด รีโมท สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู สวิทช์กดออก เครื่องคีย์การ์ด เครื่องทาบบัตร เครื่องทาบบัตร HIP เครื่องทาบบัตร Pegasus เครื่องทาบบัตร Soyal เครื่องทาบบัตร ZKTECO เครื่องทาบบัตรราคาถูก เคื่องคีย์การ์ด

photo12

บัตรคีย์การ์ดนั้น เป็นอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ใช้คู่กับเครื่องบันทึกเวลาประเภทเครื่องทาบบัตร เมื่อเครื่องทาบบัตรได้รับความนิยมอย่างบแพร่หลายมากขึ้น ทำให้มีผู้ผลิตจำนวนมากผลิตคีย์การ์ดออกมาจำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างถูก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตนั้นไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตออกมาได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันสูงมาก ดังนั้นราคาของคีย์การ์ดนั้นก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างถูกนั่นเอง

โดยทั่วไปบัตรคีย์การ์ดที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ปรเภท ได้แก่ บัตรคีย์การ์ดแบบ Proximity Card และบัตรคีย์การ์ดแบบ Milfare Card

บัตรคีย์การ์ดแบบ Mifare Crad คือบัตรที่มีความถี่อยู่ที่ 13.56 MHz. และมีความจุ 1 Kbit,2 Kbit , 4 Kbit ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน cและเพื่อที่จะอธิบ่ายให้เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น จึงได้นำรายละเอียดของบัตรคีย์การ์ดแบบ Milfare Card มาให้ทุกท่านได้ทความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติพื้นฐานของบัตรคีย์การ์ด แบบ Mifare Card

  • ขนาด 84x54x(0.76 – 0.8mm)
  • ทำงานที่ความถี่ 13.56 MHz
  • รองรับการอ่าน/เขียน 1 Kbit, 2 Kbit, 4 Kbit
  • สามารถทำงานในอุณหภูมิ -20c ~ 50c
  • สามารถทำงานได้ในความชื้น 5 – 95%
  • ระยะอ่านบัตร 10 cm
  • เวลาในการอ่าน/เขียนบัตร <100 ms.